1
Bạn cần hỗ trợ?

999.000  900.000 

Giày order, không có sẵn mẫu tại shop. Khoảng 10 – 14 ngày quý khách sẽ nhận được giày, tính từ ngày nhận tiền cọc. Vui lòng ghi rõ size giày của quý khách trong phần “Order note – ghi chú” khi đặt hàng.