Giày đặt trước, Giày order

Giày Tây Derby Feathers Golden

1.899.000 

Giày đặt trước, Giày order

Giày Tây Derby Dird

3.399.000 

Giày đặt trước, Giày order

Giày Tây Oxford Prince

3.000.000 

Giày đặt trước, Giày order

Tây Slip-on Guddi Bee

2.099.000 

Giày đặt trước, Giày order

Sneaker Guddi Natural

4.999.000